Pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor docenta za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 837-838 od 10.07.2019. godine, pred Komisijom za pisanje izveštaja održati pristupno predavanje kandidata dr sc. Branke Dražić. Tema predavanja je Hemijske osobine i značaj azot(II)-oksida, a biće održano u sredu, 25.septembra 2019. godine u amfiteatru A3 s početkom u 11 h.