Odbrana doktorske disertacije (Jasmina Đuretić )

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će doktor medicine Jasmina Đuretić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj starenja na imunski odgovor i neuroinflamaciju: ispitivanja na modelu eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa “

Javna odbrana je zakazana za sredu, 18.09.2019. godine u 9.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Gordana Leposavić, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof dr Zorica Stojić-Vukanić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Ivan Pilipović, naučni saradnik, Centar za imunološka istraživanja „Branislav Janković“, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“