Odbrana doktorske disertacije (Tumpa Anja)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Tumpa Anja javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Teorijsko i empirijsko modelovanje retencionog ponašanja olanzapina u tečnoj hromatografiji hidrofilinih interakcija“

Javna odbrana zakazana je za četvrtak, 4. 7. 2019. godine u 16.00 h u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Mirjana Medenica, redovni profesor u penziji, Predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Biljana Stojanović, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Zorica Stanimirović, vanredni profesor, član komisije, Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet