Kurs kontinuirane edukacije: Savremena terapija kancera sa aspekta molekularnih mehanizama dejstava

Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 22. juna 2019. godine u trajanju od 9:15 - 17:00 održaće se kurs kontinuirane edukacije prve kategorije "Savremena terapija kancera sa aspekta molekularnih mehanizama dejstava".

Ciljevi ovog kursa su: usvajanje znanja o aspektima molekularnih mehanizama dejstva, toksičnosti, selektivnosti, prevazilaženja rezistencije, farmakokinetike i bezbednosti postojećih lekova, kao i onih koji se uskoro mogu očekivati u kliničkoj praksi; sticanje znanja o novim antikancerskim lekovima koji deluju na tumorogenezu, angiogenezu i metastazu kancera, kao i lekovima koji deluju na epigenetskom i genetskom nivou; sticanje znanja o novim biološkim lekovima sa aspekta molekularnih mehanizama dejstva, farmakokinetičkih i toksičnih efekata; sticanje znanja o lekovima za lečenje specifičnih kancera (PARP inhibitori); sticanje znanja o lekovima koji se koriste pri transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze.

Detaljan program kursa  sa imenima predavača i načinom prijavljivanja nalazi se u prilogu.