FENS međunarodna letnja škola “Scientific basis for FBDG – new challenges”

U organizaciji Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Društva za ishranu Srbije i Federation of European Nutrition Societies (FENS)

Beograd, 19-23. avgust 2019. godine.

Rok za prijavljivanje 15. jun 2019. godine.

Preliminarni program

Aplikacioni formular