Pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor docenta za užu naučnu oblast medicinska biohemija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 15.05.2019. godine sa početkom u 12,00 časova.

Više informacija možete pogledati u dokumentu: Pristupno predavanje