Odbrana doktorske disertacije (Stana Ubavić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će diplomirani farmaceut Stana Ubavić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje zdravstvene pismenosti roditelja i razumevanja informacija o upotrebi lekova kod dece u predškolskom uzrastu“

Javna odbrana je zakazana za petak, 29.03.2019. godine u 12.00 časova u amfiteatru A3 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof dr Aleksandra Jović-Vraneš, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  3. Prof. dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Nataša Bogavac-Stanojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  5. Prof. dr Maja Tomić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet