2. Simpozijum iz biomedicine: bazična i klinička neuronauka

Centar za eksperimentalnu i primenjenu fiziologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
vas poziva na 2. Simpozijum iz biomedicine: bazična i klinička neuronauka koji će se održati 9. maja 2019. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Više informacija možete naći ovde.