Odbrana doktorske disertacije (Ilić Violeta)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će diplomirani farmaceut Ilić Violeta  javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 „Uticaj neželjenih reakcija i događaja, povezanih sa primenom valproinske kiseline, karbamazepina ili lamotrigina u pedijatrijskoj populaciji, na stavove i uverenja roditelja o lečenju“

  

Javna odbrana je zakazana za petak, 22.03.2019. godine u 14.15 časova u amfiteatru A4 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

 

  1. Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Doc. dr Dragana Bogićević, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  3. Prof. dr Branislava Miljković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet