Odbrana doktorske disertacije (Ušjak Ljuboš)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat diplomirani farmaceut Ušjak Ljuboš javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu

Javna odbrana je zakazana za utorak, 19.03.2019. godine u 14,15 časova u amfiteatru A4, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Silvana Petrović, redovni profesor , mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Milica Drobac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Marina Soković, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za biološka  istraživanja „Siniša Stanković“
  4. Dr sc. Tatjana Stanojković, viši naučni savetnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
  5. Dr sc. Marjan Niketić, naučni i muzejski savetnik, Prirodnjački muzej, Beograd