Odbrana doktorske disertacije (Bojana Golubović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat diplomirani farmaceut Bojana Golubović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Populacioni pristup farmakokinetičkoj analizi takrolimusa i sirolimusa u pacijanata sa transplantiranim bubregom”

Javna odbrana zakazana je za sredu 06.03.2019. godine u 10,30 h u amfiteatru A4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Branislava Miljković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Višnja Ležaić, redovni profesor, Klinika za nefrologiju, Klinički centar Srbije, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  3. Dr sc. Katarina Vučićević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Dr sc. Sandra Vezmar Kovačević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Dr. sc. Sonja Vučković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet