Odbrana doktorske disertacije (Tamara Gojković)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata diplomiranog farmaceuta-medicinskog biohemičara Gojković Tamare, pod naslovom:

Značaj određivanja markera sinteze i apsorpcije holesterola kod zdravih ispitanika i pacijenata sa ishemijskom bolešću srca".

Javna odbrana je zakazana za utorak, 25.12.2018. godine u 11.00 časova u amfiteatru A2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Zorana Jelić-Ivanović, profesor emeritus , mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Slađana Šobajić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Dimitra Kalimanovska-Oštrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  4. Prof.dr Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Prof.dr Jelena Vekić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet