Obaveštenje o pristupnom predavanju prijavljenih kandidata za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast Strani jezik (Engleski jezik)

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da će se dana 16.11.2018. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 450, 11000 Beograd, u Svečanoj sali održati pristupno predavanje kandidata koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Strani jezik (Engleski jezik) na predmetima: Strani jezik farmaceutske struke – engleski jezik, Strani jezik struke – engleski jezik (u medicinskoj biohemiji sa primenom u farmaciji) i Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji – engleski jezik, koji je objavljen u listu “Poslovi” br. 769 dana 21.03.2018. godine.

Prijavljeni kandidati u svojstvu predavača:

1. Dr Leontina Kerničan, diplomirani profesor engleskog jezika u 10:00-11:00 časova
2. Dr Jelena Rakić, diplomirani profesor engleskog jezika u 11:00-12:00 časova

Pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Ivana Trbojević, vanredni profesor, Katedra za anglistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
2. Dr Katarina Rasulić, vanredni profesor, Katedra za anglistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
3. Dr Vesna Polovina, redovni profesor, Katedra za opštu lingvistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Tema predavanja: 

Specifičnosti nastave vokabulara na fakultetima zdravstvene struke