Obaveštenje o pristupnom predavanju prijavljenih kandidata za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast Bromatologija

Kandidat: dr sc. Nevena Ivanović

Naučna oblast: Bromatologija

Naziv predavanja: Kontaminanti hrane koji ometaju funkciju endokrinog sistema

Komisija:

  1. Prof. dr Ivan Stanković, redovni profesor, Katedra za bromatologiju, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Brižita Đorđević, redovni profesor, Katedra za bromatologiju, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Rajna Minić, viši naučni saradnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak

Mesto i vreme održavanja predavanja: Računarska sala, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 09.11.2018. u 10h.