Dani podrške brucošima

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/Univerzitet u Beogradu organizuje program Dani podrške brucošima sa ciljem da podrži studente prve godine u snalaženju na fakultetu, prilagođavanju i organizovanju u skladu sa novim obavezama, kao i da ih upozna sa sistemima podrške koje mogu koristiti tokom studiranja.

Prvi dan podrške brucošima će biti realizovan 23. oktobra 2018. godine u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu, kao blok radionica na temu efikasnog učenja, planiranja vremena i upravljanja tremom. Studenti se mogu prijaviti na radionice popunjavanjem formulara na linku https://goo.gl/forms/PF4wBDchYu9tl8r62

Dani podrške brucošima biće organizovani u periodu od 22. oktobra do 22. decembra 2018. godine na različitim fakultetima i rektoratu Univerziteta u Beogradu.