Odbrana doktorske disertacije (Stevan Samardžić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat diplomirani farmaceut Stevan Samardžić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji” 
Javna odbrana zakazana je za ponedeljak 15.10.2018. godine u 15,30 h u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu pred Komisijom u sastavu:
  • Dr Zoran Maksimović (mentor), vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Maja Tomić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Jelena Živković, naučni saradnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd