Odbrana doktorske disertacije (Jelena Srbljanović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Srbljanović Jelene, pod naslovom:

„ Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima „

Javna odbrana je zakazana za sredu 10.10.2018. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Marina Milenković, redovni profesor , mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Olgica Đurković-Đaković, naučni savetnik, mentor, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
  • Akademik prof.dr Bogdan Šolaja, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet