Odbrana doktorske disertacije (Milica Miljković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će dipl. farm. - med. biohem. Milica Miljković javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Oksidativno-stresni status u krvi i lipoproteinskim frakcijama pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega"

Javna odbrana je zakazana za nedelju 30.09.2018. godine u 12,00 časova u amfiteatru br. 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor , mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Darko Černe, redovni profesor, Univerzitet u Ljubljani – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Doc.dr Jelena Vekić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet