Odbrana doktorske disertacije (Jelena Čolović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će mag. farm. Jelena Čolović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Modelovanje uticaja molekulske strukture i parametara hromatografskog sistema na ponašanje analita u haotropnoj hromatografiji".

Javna odbrana je zakazana za subotu 29.09.2018. godine u 11,00 časova u amfiteatru br. 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Anđelija Malenović, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Slavica Erić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr Marko Kalinić, naučni saradnik, Totient d.o.o.
  4. Dr Ana Kalinić, naučni saradnik, Slaviamed d.o.o.
  5. Dr Janis Dotsikas, docent, Univerzitet u Atini – Farmaceutski fakultet