Odbrana doktorske disertacije (Iva Perović Blagojević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će spec. medicinske biohemije Iva Perović Blagojević javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika – efekat na kardiovaskularni rizik".

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 27.09.2018. godine u 8,30 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor , mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Đuro Macut, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  4. Doc.dr Jelena Vekić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet