Odbrana doktorske disertacije (Živka Malić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će mag. farm. Živka Malić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Faktori rizika za nastanak i razvoj hronične opstruktivne bolesti pluća povezani sa oksidativnim stresom u populaciji Srbije".

 Javna odbrana je zakazana za četvrtak 27.09.2018. godine u 10,00 časova u amfiteatru br. 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Aleksandra Topić, redovni profesor , mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr Đorđe Francuski, viši naučni saradnik, mentor, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
  3. Prof.dr Zorica Lazić, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
  4. Dr Dragica Radojković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu