Odbrana doktorske disertacije (Vanja Todorović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će mag. farm. Vanja Todorović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Ispitivanje antioksidativnog i antimikrobnog potencijala kakao praha i njegovog uticaja na ponašanje miševa nakon kratkotrajne i dugotrajne suplementacije".

Javna odbrana je zakazana za sredu 26.09.2018. godine u 19 časova u amfiteatru br. 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Slađana Šobajić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr Boris Šakić, Associate Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada (Visiting Professor, Faculty of Biology, University of Belgrade, Serbia)
  4. Prof.dr Bato Korać, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet