Obaveštenje o pristupnom predavanju prijavljenih kandidata za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast Matematika

Kandidat: Dragana Ranković

Naučna oblast: Matematika

Naziv predavanja: Metoda najmanjih kvadrata i primeri primene

Komisija:

  1. Akademik prof. dr Miodrag Mateljević, redovni profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu
  2. Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu
  3. Prof. dr Stana Nikčević Simić, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u penziji

 

Mesto i vreme održavanja predavanja: sala B0051, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 25.09.2018. u 11h.