Kurs kontinuirane edukacije: „Validacija i verifikacija metoda“

Kurs kontinuirane edukacije: „Validacija i verifikacija metoda“ akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije u januaru 2018. g. (evidencioni broj kursa G18/18). Kurs će se održati 17. novembra 2018.g. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450, sa početkom u 9h. Kurs je kombinacija predavanja i praktičnog rada na računarima u malim grupama uz diskusiju. 

Cilj programa ovog kursa kontinuirane edukacije je da polaznici kroz predavanja i vežbe steknu nova i unaprede već postojeća znanja o validaciji analitičkih metoda, mernoj nesigurnosti i sledljivosti rezultata ispitivanja. Program je osmišljen u svrhu osposobljavanja polaznika za samostalno izvođenje validacije analitičkih metoda.

Kurs je namenjen laboratorijskom osoblju koje je zaduženo za validaciju metoda, analitičarima koji su odgovorni za izvođenje metoda, osobama koje su odgovorne za pripremu laboratorije za akreditaciju, osobama koje su zadužene za ocenjivanje laboratorija (auditorima), osobama zaduženim za procenu merne nesigurnosti rezultata i svima ostalima koje zanima ova tema.   

Radionice će se odvijati u računarskim salama uz upotrebu računarskih programa koji su potrebni za sprovođenje validacije metoda a kroz primere iz prakse savladaće se rešavanje problema koji prate validaciju analitičkih metoda.

Detaljan program kursa  sa imenima predavača i načinom prijavljivanja nalazi se u prilogu.