Odbrana doktorske disertacije (Tatjana Crnjanski)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl. farm. Tatjane Crnjanski, pod naslovom: 

Razvoj i primena instrumenta za procenu učestalosti i stepena težine etičkih pitanja koja se javljaju u farmaceutskoj praksi javnih apoteka u Srbiji".

Javna odbrana je zakazana za  petak 13.07.2018. godine u 14,30 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Vesna Bjegović – Mikanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  3. Prof.dr Mirko Savić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet u Subotici