Odbrana doktorske disertacije (Jelena Maksić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Jelene Maksić, pod naslovom:

"Karakterizacija sistema tečne hromatografije hidrofilnih interakcija sa UV i MS/MS detekcijom u analitici i bioanalitici olopatadina"

Javna odbrana je zakazana za  petak 20.07.2018. godine u 12 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Biljana Stojanović, vanredni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Miroslav Knežević, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  3. Prof.dr Mirjana Medenica, redovni profesor u penziji, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet