Odbrana doktorske disertacije (Tatjana Stojković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Tatjana Stojković, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

"Prospektivna sistemska analiza rizika u procesu izdavanja lekova u javnoj apoteci – perspektiva unapređenja kvaliteta usluga i bezbednosti pacijenata"

Javna odbrana je zakazana za petak 06.07.2018. godine u 11 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Valentina Marinković, vanredni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Ulrich Jaehde, redovni profesor, Univerzitet u Bonu – Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Dušanka Krajnović, vanredni  profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet