UNIFood konferencija na Univerzitetu u Beogradu

Konferencija "UNIFood" oržaće se od 5 do 6. oktobra 2018. godine, kao jedan od događaja planiranih povodom proslave 210. godina Univerziteta u Beogradu. Organizacija ovog događaja biće u skladu sa najboljim rezultatima Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi (The Academic Ranking of World Universities), gde je Univerzitet u Beogradu na 35. mestu u oblasti prehrambene nauke i tehnologije. Detaljne informacije o UNIFood konferenciji možete pogledati na sajtu konferencije www.unifood.rect.bg.ac.rs