Odbrana doktorske disertacije (Milica Zeković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Milica Zeković, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Validacija upitnika za procenu dijetarnog unosa folata i analiza znanja, stavova i prakse farmaceutskog tima u vezi sa savetovanjem žena reproduktivne dobi o adekvatnom unosu ovog nutrijenta „

Javna odbrana je zakazana za sredu 13.06.2018. godine u 11 časova u Svečanoj sali,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor , predsednik komisije, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Mirjana Gurinović, naučni savetnik, mentor, Univerzitet u Beogradu – Institut za medicinska istraživanja, Centar izuzetne vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma
  • Dr sc. Marija Glibetić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za medicinska istraživanja, Centar izuzetne vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma
  • Prof.dr Valentina Marinković, vanredni profesor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet