Odbrana doktorske disertacije (Dinić Miroslav)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Dinić Miroslav javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj bioaktivnih molekula laktobacila na procese autofagije i inflamacije u in vitro i in vivo sistemima“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 11.06.2018. godine u 12.00 časova u Amfiteatru br. 3 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Marina Milenković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Dr Jovanka Lukić, naučni saradnik, mentor, Univerzitet u Beogradu - Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
  3. Dr Jelena Đokić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
  4. Dr  Jelena Begović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
  5. Prof. dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet