Obaveštenje o pristupnom predavanju prijavljenih kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik (Engleski jezik)

Obaveštenje o pristupnom predavanju prijavljenih kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik (Engleski jezik) na predmetima:

  1. Strani jezik farmaceutske struke – engleski jezik;
  2. Strani jezik struke – engleski jezik (u medicinskoj biohemiji sa primenom u farmaciji);
  3. Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji – engleski jezik.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da će se dana 07.06.2018. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 450 u prostoriji A002 održati pristupno predavanje kandidata koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Strani jezik (Engleski jezik) na predmetima: Strani jezik farmaceutske struke – engleski jezik, Strani jezik struke – engleski jezik (u medicinskoj biohemiji sa primenom u farmaciji) i Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji – engleski jezik, koji je objavljen u listu “Poslovi” br. 769 dana 21.03.2018. godine i to:

  1. Dr Leontina Kerničan, diplomirani profesor engleskog jezika u 11,00 časova
  2. Dr Jelena Rakić, diplomirani profesor engleskog jezika u 12,00 časova

Pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vesna Polovina, redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  2. Dr Nadežda Stojković, vanredni profesor engleskog jezika na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu
  3. Dr Valentina Marinković, vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Tema predavanja: “Akademsko pisanje na engleskom jeziku u farmaceutskoj struci”