Odbrana doktorske disertacije (Tanja Antunović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm.-medicinski biohemičar Antunović Tanja braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Biohemijski parametri oksidativnog, nutritivnog i inflamatornog statusa u predikciji mortaliteta kod pacijenta na hemodijalizi

Javna odbrana je zakazana za petak 25.05.2018. godine u 12 časova u Svečanoj sali, Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Marina Stojanov , redovni profesor u penziji, predsednik komisije, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet  
  2. Prof. dr Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Marina Ratković, redovni profesor, Univerzitet u Podgorici – Medicinski fakultet