Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska – medicinska hemija i strukturna analiza

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska – medicinska hemija i strukturna analiza, objavljenog u listu "Poslovi" broj 774 od 25.04.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr sc. Jelene Savić, pred komisijom u sastavu:

  • dr sc. Jasmina Brborić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet,
  • dr sc. Danica Agbaba, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet,
  • dr sc. Silva Dobrić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu – Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije.

Tema predavanja koje će biti održano u sredu 30. 5. 2018. godine u 13h u učionici Farmaceutskog fakulteta (A5), je „Penicilini-veza između strukture i dejstva“.