Mini-simpozijum "The Serbian State Universities Projects Related to Oxidative Stress“

Mini-simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom The Serbian State Universities Projects Related to Oxidative Stress će biti održan  22.05.2018. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogadu. Program skupa možete preuzeti ovde.