59. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije

Na Kopaoniku je od 26. do 30. aprila održan 59. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, na kome je učešće uzelo više od 1000 studenata. Na ovom kongresu učestvovali su I studenti Farmaceutskog fakulteta i to sa više od 40 naučnih radova. Na četiri sesije naše kolege su nagrađene za najbolje prezentovan naučni rad I to:

  1. Uticaj izlozenosti ftalatima na razvoj gojaznosti- analiza toksikogenomickih podataka. Autor: Katarina Živančević. Mentori: doc. dr Danijela Ðukić- Ćosić, mag. farm-med. biohem. Katarina Baralić
  2. Uloga kalijumovih kanala u vazorelaksantnom efektu (-)-epikatehina na izolovanoj humanoj veni safeni. Autori: Aleksandra Jeremić, Milena Mladenović. Mentori: asist. Marija Marinko, vanr. prof. Aleksandra Novaković
  3. Uloga perifernih alfa2 i beta1 adrenergickih receptora u analgetickom dejstvu eslikarbazepin acetata u modelu trigeminalnog bola. Autor: Veljko Cvetkovic. Mentori: prof. dr Maja Tomic, asist. mag. farm. Uros Pecikoza
  4. Formulacija i karakterizacija cvrstih disperzija sa karvedilolom. Autori: Milica Marinkovic, Luka Manic. Mentor: asist. dr Marko Krstic

Studenti našeg Fakulteta su se sjajno družili i proveli na ovom Kongresu, aktivno smo učestvovali kako na radionicama, tako i na sesijama vezanim pre svega za našu struku. Bilo je vremena i za odmor , druženje, izlakse, a i za poneku ljubav! Veliko hvala dugujemo sjajnoj organizaciji od strane studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su bili pravi domaćini. Iskreno se nadamo da ćemo sledeće godine možda i mi imati priliku da na neki način organizujemo kongres.

Album sa slikama sa kongresa se nalazi na sledećem linku:
https://www.dropbox.com/sc/plkwwda05z65nyo/AAAPsdHY8_oQ57-ttXi_qVLza