Odbrana doktorske disertacije (Žarko Gagić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će dipl. farmaceut Žarko Gagić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje strukture farmakofore, dizajn, sinteza i ispitivanje antiproliferativne aktivnosti derivata α-tokoferola i γ-tokotrienola“

Javna odbrana je zakazana za petak, 13.04.2018. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Katarina Nikolić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet  
  2. Prof. dr Danica Agbaba, redovni profesor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Doc. dr Branka Ivković, docent, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  4. Dr. sc Tatjana Srdić-Rajić, viši naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije