Odbrana doktorske disertacije (Ana Damnjanović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm. Ana Damnjanović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

In vitro ispitivanje antitumorske i antimikrobne aktivnosti ekstrakta mahonije, Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt."

Javna odbrana je zakazana sredu, 04.04.2018. godine u 15.15 časova u Amfiteatru br. 4, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Antić Stanković, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Dr Tatjana Stanojković, viši naučni saradnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, mentor
  3. Dr Gordana Zdunić, viši naučni saradnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif  Pančić“