Odbrana doktorske disertacije (Jelena Munjas)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farm.-medicinski biohemičar Munjas Jelena, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„ Odredjivanje nivoa genske ekspresije rezistina i receptora za rezistin i koncentracije rezistina u krvi pacijenata sa ishemijskom bolesti srca „

Javna odbrana je zakazana za sredu 28.03.2018. godine u 13,15 časova u amfiteatru br. 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Vesna Spasojević-Kalimanovska , redovni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Zorana Jelić-Ivanović, profesor emeritus, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Dimitra Kalimanovska-Oštrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet