Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Organska hemija

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu obaveštava zainteresovane da će, u petak 23. 03. 2018. godine u terminu 1015 - 1100, dr Predrag Jovanović održati pristupno predavanje pod nazivom:

Konformacije cikloheksana i derivata

Dr. Predrag Jovanović je kandidat koji se javio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Organska hemija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 763 od 07.02.2018. godine. Tema predavanja izabrana je, u skladu sa tematskim jedinicama gradiva Organske hemije, a od strane komisije u sastavu:

dr sc. Vladimir Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet,

dr sc. Vele Tešević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet,

dr sc. Milena Simić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet.

Predavanje će se održati u računarskoj sali Farmaceutskog fakulteta A5, sa početkom u 1015.