Odbrana doktorske disertacije (Biljana Tubić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr sci Biljana Tubić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

"Derivati etilendiamin-N,N'-di-2-(3-cikloheksil) propanske kiseline sa potencijalnim citotoksičnim dejstvom – in silico/in vitro fizičko-hemijska i ADME karakterizacija"

Javna odbrana je zakazana za petak 09.03.2018. godine u 14,15 časova u amfiteatru br. 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

Prof.dr Bojan Marković, vanredni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Prof.dr Sote Vladimirov, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Prof.dr Tibor Sabo, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet

Prof.dr Svjetlana Stojisavljević Šatara, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet

Doc.dr Vladimir Dobričić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet