Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu obaveštava zainteresovane da će, u ponedeljak 5. 03. 2018. godine u 17h u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta, asistent Dušanka Stanić održati pristupno predavanje pod nazivom:

 Sinaptička transmisija

Dušanka Stanić je jedini kandidat koji se javio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 763 od 07.02.2018. godine.

Pristupno predavanje biće održano pred komisijom u sastavu:

dr Bosiljka Plećaš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet,

dr Vesna Pešić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet,

dr Dejan Nešić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet