Odbrana doktorske disertacije (Dragana Bačković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Dragana Bačković, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Uticaj CYP2C19*2 varijante gena na terapijski odgovor u toku primene klopidogrela kod bolesnika sa stenozom karotidnih arterija„

Javna odbrana je zakazana za petak 09.02.2018. godine u 12 časova u amfiteatru broj 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2.       Dr Mirjana Kovač, naučni saradnik, Institut za transfuziju krvi, Beograd
  3.       Prof.dr Dragoslav Nenezić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  4.       Dr Ljiljana Rakićević, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjesrtvo, Beograd