Odbrana doktorske disertacije (Sanela Savić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Savić Sanela, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Parenteralne nanoemulzije sa slabo rastvorljivim psihofarmakološkim lekovima: formulacija, optimizacija i in vivo procena dispozicije„

Javna odbrana je zakazana za utorak 05.12.2017. godine u 13 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof. dr Snežana Savić, redovni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2.       Prof. dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3.       Prof. dr Jela Milić, redovni profesor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4.       Dr Nebojša Cekić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet u Leskovcu
  5.       Dr sc. Danijela Ranđelović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju