Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata – trening „Kadar da budem kadar“

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje za studente završnih godina i diplomce Univerziteta u Beogradu program «Kadar da budem kadar».

Program «Kadar da budem kadar» predstavlja seriju treninga koje će voditi stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa, a s ciljem unapređenja veština mladih diplomaca i studenata koji žele da poboljšaju svoje šanse na tržištu rada.

Do sada je uspešno realizovano jedanaest ciklusa treninga, prvi u decembru 2010. godine. Dvanaesti  ciklus treninga je planiran za period od 11.12. do 15.12.2017. godine i biće posvećen sledećim temama:  Timski rad i upravljanje vremenom, Komunikacione veštine i konflikti, Prezentacione veštine i Stejkholder menadžment.

Planirano je da program pohađa 30 visoko motivisanih studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu, koji će po okončanju programa dobiti jedinstveni sertifikat o pohađanju treninga.

Više informacija i formular za prijavljivanje se nalaze na sajtu Centra za razvoj karijere.