Debata „Surogat majčinstvo“

29.11.2017. će se održati studentska debata na temu „Surogat majčinstvo“ u 18h u amfiteatru A1 na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu koja će biti otvorena za publiku. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovoj debati. Debata je organizovana od strane BPSA-e (Belgrade Pharmacy Students' Association) i Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo.