Odbrana doktorske disertacije (Marija Todosijević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Marija Todosijević braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Formulacija, fizičko-hemijska karakterizacija i biološka ispitivanja biokompatibilnih mikroemulzija za dermalnu i transdermalnu isporuku aceklofenaka"

Javna odbrana je zakazana za utorak 24.10.2017. godine u 16 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof. dr Snežana Savić, redovni profesor, predsednik komisije, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2.       Prof. dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3.       Dr Mirjana Gašperlin, redovni profesor, Univerziteta u Ljubljani – Farmaceutski fakultet
  4.       Dr Nebojša Cekić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet u Leskovcu