Odbrana doktorske disertacije (dipl.farm. Filipović Mila)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Filipović Mila, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Kozmetičke emulzije na bazi prirodnog alkil poliglukozidnog emulgatora sa liposom-inkapsuliranim biljnim matičnim ćelijama: proučavanje fenomena na granici faza i biofizička merenja na koži „

Javna odbrana je zakazana za utorak 10.10.2017. godine u 11,30 časova u Svečanoj sali,
na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Snežana Savić, redovni profesor, predsednik komisije, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Gordana Vuleta, redovni profesor u penziji, mentor, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Doc.dr Milica Lukić, docent, Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Veljko Krstonošić, vanredni profesor, Univerziteta u Novom Sadu – Medicinski fakultet