Odbrana doktorske disertacije (Marina Pijanović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Pijanović Marina, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 28.09.2017. godine u 12 časova u amfiteatru br. 4, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  "Longitudinalne promene parametara za procenu insulinske rezistencije, adipocitokina i markera formiranja kostiju kod zdravnih negojaznih trudnica" 

  1. Prof.dr Slavica Spasić, profesor emeritus, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Aleksandra Stefanović, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Dušica Pavlović, redovni profesor, Univerzitet u Nišu – Medicinski fakultet