Odbrana doktorske disertacije (Eldina Rizvić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Rizvić Eldina, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„In vitro i in vivo farmakološka karakterizacija atipičnog simpatomimetika lerimazolina“

Javna odbrana je zakazana za subotu 07.10.2017. godine u 12 časova u amfiteatru br. 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Miroslav Savić, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Nenad Ugrešić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3.       Dr Edin Jusufović, docent, Univerzitet u Tuzli – Medicinski fakultet, Bosna i Hercegovina