Odbrana doktorske disertacije (Dejan Jančić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Dejan Jančić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Tradicija korišćenja u ishrani, hemijske i nutritivne karakteristike samoniklog i gajenog lista žućenice (Cichorium intybus L.Asteraceae)“  

Javna odbrana je zakazana za subotu 30.09.2017. godine u 11 časova u amfiteatru br. 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr Slađana Šobajić, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Prof.dr Brižita Đorđević, redovni profesor, mentor, predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3.       Dr sc. Vele Tešević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
  4.       Prof.dr Nada Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet